Go to our Facebook page
Forum
The law
 
Quick Links
YouTube Channel
Office Opening Hours

Minn issa u sakemm ma jidhirx avviz iehor l-ufficju tal-FKNK l-Imsida ser jibda jkun miftuh ghas-servizz tal-membri kull nhar ta' Tlieta u Hamis mis-6:00 pm.

Matul il-gimgha waqt il-hinijiet tal-hwienet tistghu tinqdew ghand Charles Gaffiero mill-hanut tieghu FREELANCE FOTOGRAFER li jinstab Triq il-Gummar (taht Psaila Street) B'Kara (99491241).

Ghal aktar informazzjoni tistghu iccemplu lil Twanny Grech fuq 99474503.
The Facts about Maltese Game-Shooting and Live-Bird Capturing

Jinsab ghal bejh fl-Agenda Bookshops