Go to our Facebook page

Photo Gallery

Article1

Article2

Article3

Article4

Article5

Article6

Article7

Article8

Article9

Article10

Article11

Article12

Article13

Article14

Article15

Article16

Article17

Article18

Article19

Introduction to Gallery:

In this Gallery the FKNK uploads photos with a hunting/trapping theme which may be supplied by anyone by e-mail to office@huntinginmalta.org.mt under subject title Gallery.

The pics. maximum size cannot exceed 100KB, and if anyone does not want to have his posted photos lifted, these should be water-marked.

Who sends photo/s is fully responsible for their originality and possession, or in ownership of permission from author/s.

The FKNK reserves the right to upload or otherwise any photo/s at its sole discretion.

---

F’din il-Gallarija l-FKNK itella ritratti b’tema ta’ kaċċa/insib li jista jibgħat min irid fuq l-e- mail office@huntinginmalta.org.mt bis-suġġett Gallarija.

Id-daqs massimu tar-ritratti ma jistax jeċċedi il 100KB, u jekk xi ħadd ma jridx li r-ritratti li jibħat jiġu kkupjati, għandu jimmarkhom b’water-mark.

Min jibgħat xi ritratt/i huwa risponsabli mill-oriġinalita’ u l-pusses, jew għandu il-permess ta’ min ikun ħa r-ritratt/i.

L-FKNK tirriżerva d-dritt li ttella jew ma ttellax ritratt/i għad-diskrezzjoni tagħha.

FileManager

test

Search
File Description Date Uploaded
You have no files available.